Mateřská Škola » Kritéria pro přijetí

Kritéria pro přijetí

 
Kritéria pro přijetí dětí do Mateřské školy Klíčany

v případě většího zájmu, než umožňuje kapacita školy.

 

 

-         řádně vyplněný zápisní list a evidenční list včetně lékařského vyjádření –

 

1.Dítě v posledním roce před vstupem do základní školy, s trvalým pobytem v Klíčanech.

 

2.Dítě doporučené pedagogicko-psychologickou poradnou, s trvalým pobytem v Klíčanech.

 

3.Dítě v posledním roce před vstupem do základní školy s trvalým pobytem v obci,která nemá zřízenou mateřskou školu

 

4.Dítě s trvalým pobytem v Klíčanech, oba rodiče zaměstnáni.

 

5.Dítě pětileté, jehož zákonný zástupce s trvalým pobytem v Klíčanech je na rodičovské

   dovolené s dalším dítětem.

 

6.Dítě čtyřleté, jehož zákonný zástupce s trvalým pobytem v Klíčanech je na rodičovské

   dovolené s dalším dítětem.

 

7.Dítě tříleté, jehož zákonný zástupce s trvalým pobytem v Klíčanech je na rodičovské

   dovolené s dalším dítětem.

 

 

8.Dítě zaměstnaných rodičů s trvalým pobytem v obci, která nemá zřízenou mateřskou školu, ale jeden z rodičů je zaměstnán v Klíčanech.

 

9.Dítě zaměstnaných rodičů s trvalým pobytem v obci, která nemá zřízenou mateřskou školu.

 

 

Z rozhodnutí Obecního úřadu Klíčany, budou  po dětech, jejichž trvalý pobyt je v Klíčanech,

přednostně přijímány děti z jiných obcí, jejichž obecní úřady budou ochotny za tyto děti uhradit provozní náklady.

 

 

Děti přijímáme od září, pokud je volná kapacita školy, přijímáme děti i v průběhu školního roku.

Provozováno na systému DOMÉNY s.r.o.